ZPĚT NA NOVINKY
Na Sokolovsku zprovoznila společnost SUAS BESS největší bateriové úložiště v ČR

Skupina SUAS GROUP pokračuje ve své vizi budoucího komplexního řešení energetické bezpečnosti a stability regionu. Společně s Energetickým investičním fondem (EIF, a.s.) proto založila společnost SUAS BESS s.r.o. a nechala u Královského Poříčí poblíž Sokolova vybudovat bateriové úložiště. S kapacitou 7,45 MWh jde dosud o největší zařízení svého druhu v ČR.

Hlavním cílem zprovoznění bateriového úložiště je udržování stability elektrické sítě a poskytování podpůrných služeb pro provozovatele přenosové soustavy ČEPS. Dále bude využíváno k obchodování na vnitrodenním trhu s elektřinou.

„Situace na energetickém trhu, prudký nárůst cen plynu a jeho nedostupnost měly zásadní vliv na to, že nejen Česká republika, ale celá Evropa musí jednak reagovat na potřebu zajistit alternativy ke klasickým zdrojům na výrobu elektřiny, ale také se dokázat vyrovnat s jejími výpadky. Z hlediska rychlosti uvedení do provozu i finanční návratnosti jsme právě bateriové úložiště vyhodnotili jako nejvhodnější způsob, jak poskytovat podpůrné služby v rámci přenosové soustavy,“ vysvětluje Jiří Pöpperl, předseda představenstva Sokolovské uhelné a skupiny SUAS GROUP.

„V první řadě bych rád poděkoval SUAS GROUP za perfektní spolupráci. Je až neuvěřitelné, jak rychle jsme dokázali bateriové úložiště vybudovat. Celý proces přes výběrové řízení, přípravu, dodávku a připojení trval 7 měsíců. Tomu samozřejmě pomohla i spolehlivost a profesionalita všech zúčastněných stran. Toto bateriové úložiště je momentálně největším projektem EIF v České republice a jeho výstavba je součástí našich dlouhodobých aktivit. Jsme potěšeni, že provoz plní naše očekávání, a věříme, že BESS je jen začátkem naší dlouhodobé spolupráce se SUAS GROUP,“ říká Jiří Strnad, ředitel pro ČR v EIF, a. s., a jednatel SUAS BESS.

Generálním dodavatelem celého řešení se stala pro společnost SUAS BESS Sokolovská uhelná. Dodávku baterií zajistila společnost Nimble od společnosti Alfen z Holandska. Úložiště je instalováno v areálu hlídaného objektu rozvodny Marie, která je v majetku Sokolovské uhelné. Technologie je navíc pod dohledem bezpečnostních kamer sledovaných z centrálního pultu.

„Pro zajištění bezpečného provozu byly vybudovány dvě totožné větve bateriového úložiště, obě s možností případného budoucího rozšíření. Každá z nich je certifikována na 2,5 MW výkonu pro poskytování služeb výkonové rovnováhy. Bateriové úložiště tvoří součást našeho plánovaného Energy Hubu, kde by se měly propojit dosavadní zdroje energie Sokolovské uhelné, jako je paroplynová elektrárna, teplárna, realizované a připravované fotovoltaické a větrné elektrárny,“ upřesňuje Miroslav Rohla, jednatel společnosti SUAS BESS.

„Společnost ČEPS se dlouhodobě věnuje zapojování nových technologií do trhu služeb výkonové rovnováhy, které jsou nezbytné k udržení bezpečného chodu elektrizační sítě. Jednou z těchto technologií, vhodných pro řízení soustavy, jsou právě bateriové systémy. Jejich zapojení do portfolia služeb umožnila ČEPS od ledna 2021," uvádí Martin Kašák, ředitel sekce Energetický trh, ČEPS, a.s.