ZPĚT NA NOVINKY
Největší bateriové úložiště na Slovensku

Na podzim roku 2021 jsme v EIF začali uvažovat o výstavbě BESS. Následně jsme začali hledat nejvhodnější lokality pro její umístění, zejména z hlediska dostatečné kapacity připojení, ale také existující infrastruktury a možnosti využití know-how, které v energetice máme. Jako nejvhodnější lokalita byl vybrán areál společnosti CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s., jejíž zástupci se po předložení investičního záměru rozhodli nejen schválit možnost výstavby v areálu společnosti, ale také vstoupit jako spolu investor do společnosti ETF, a. s., kterou jsme založili jako tzv. SPV. Záměrem ETF bylo realizovat výstavbu BESS, jejíž výkon bude po 10 letech provozu minimálně na úrovni 3 MW certifikované služby při současném poskytování FCR.

Systém byl navržen v podobě dvou paralelních bateriových stringů skládajících se ze šesti bateriových racků, měniče a transformátoru na napěťovou úroveň 22 kV. Stringy mohou pracovat nezávisle a společný je pouze technologický kontejner, ve kterém jsou pro každý string dvě sady identických stejnosměrných rozvaděčů, rozvaděč vlastní spotřeby, ochrany, BMS (Battery Management System) a svorky pro komunikaci se SEPS. Chemické složení bateriových článku je založené na technologii LiFePO.

Během výstavby BESS jsme se rozhodli doplnit každý řetězec o jeden bateriový rack a tím jsme navýšili certifikovanou službu FCR z 2 x 1,7 MW na 2 x 2 MW.

Zařízení/úložiště je připojeno k rozvodně MDS 22 kV společnosti CHEMOSVIT ENERGOCHEM, přičemž prahem pro každý ze stringů je připojení k MDS.

15.6.2023 proběhla certifikace BESS pro zajištění 2 x 2 MW služby FCR.

EIF, a. s. vyhledává inovativní investiční příležitosti s vysokou přidanou hodnotou, nadčasovým využitím, s důrazem na ekologii a obnovitelné zdroje energie, které následně uvádí na trh prostřednictvím jejich realizace. Zároveň vytváří skupinu zdrojů elektřiny, která aktivně vstupuje na trh s elektřinou jako agregátor flexibility podle nové legislativy EU o zimním balíčku. V praxi to znamená například hromadné snížení spotřeby nebo změnu výroby pro skupinu menších zdrojů. Jako agregátor sdružuje provozovatele elektráren a uvádí flexibilitu na trh. Mezi její další činnosti patří také obchodování s elektřinou, plynem a CO2 na evropských trzích, zprostředkovává nákup elektřiny dle potřeb zákazníka, poskytuje poradenství při přípravě strategie a řízení rizik při nákupu elektřiny, plynu a CO2 a to prostřednictvím dceřiné společnosti ENERGY TRADING COMPANY, s.r.o.